Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır

Atanur tarafından tarihinde yayınlandı

Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır atasözü, atasözü ve anlamı, atasözünün anlamı, atasözünün açıklaması, TDK atasözleri sözlüğü kısa anlamı, atasözü ve anlamı içinde geçen kelimeler ve anlamları.


Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır

Anlamı

  1. tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir
  2. vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.

bezirgân ad

  1. tüccar
  2. alışverişte aşırı kâr amacı güden kimse.
  3. mec.mesleğini yalnızca kazanç için, para için kullanan kimse .”O doktor bezirgândır, başkasını bulun”
  4. tüccar, eli darlaşınca, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski hesaplarını gözden geçirir.
  5. eskiden önemli işler yapmış, üst görevlerde bulunmuş kimseler, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.

Türk Atasözleri / Atasözü / Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir