Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır

tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar. bezirgân ad tüccar alışverişte aşırı kâr amacı güden kimse. mec.mesleğini yalnızca kazanç için, para için kullanan kimse .”O doktor bezirgândır, başkasını bulun” tüccar, eli darlaşınca, belki Devamı…